BRL 9500 certificaat

Ditcertificaat is op basis van BRL 9500 Deel 00 d.d. 31 augustus 2011 inclusief

WB 9500-00 (bindend verklaard d.d. 1 augustus 2015) in combinatie met BRL 9500

Deel 01 d.d. 31 augustus 2011 inclusief WB 9500-01 (bindend verklaard d.d. 1

augustus 2015) afgegeven door EPG-Certificering B.V. conform het hiervoor van

toepassing zijnde certificatie-reglement van EPG-Certificering B.V.

EPG-Certificering B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat

de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot het

afgeven van energie-index-rapporten voor bestaande woningen zijn uitgevoerd

volgens de in hoofdstuk 4 van bovengenoemde BRL Delen vastgestelde

specificaties.

Dit certificaat is opgenomen in het overzicht van kwaliteitsverklaringen in de

bouw op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl

.